Printed from Lars Martin Myhres homepage - 27-05-2024 00:05:00
 Arkiv"Gjør arenaene mer levende"

Sandefjords Blad:
Lars Martin Myhre klimprer på gitaren, tygger på blyanter og skriver partiturer på skapdørene. Kontoret hans bærer preg av å bli bebodd av en produktiv lydkunstner, som fra sitt ståsted peker på hva som er bra og hva som bør styrkes i Sandefjords kulturliv.

Foto: Per Langevei
- av Sandefjords Blad - 29.01.2010 (oppdatert 29.01.2010)

Du kan også lese denne artikkelen fra Sandefjords Blads sine hjemmesider her
20100129_sb


Lars Martin Myhre ønsker seg en rausere kommune som ser verdien i å utvikle det byen har.


Musikerens ønske for Sandefjord er at kommunen kommer mer på tilbudssiden overfor dem som jobber med kultur her i byen. Han ser på de frivillige som en stor styrke, men mener de er for få.
– Alle som jobber med tingene burde vært invitert, og spurt: Hva trenger dere? Har dere behov for noe? Det er ofte små ting som skal til, men blir du vant til å ha lite penger blir du snever, trang og kjip, sier musikeren Lars Martin Myhre.
Han frykter at for lite midler til de som søker støtte til sine tiltak, struper kulturlivet og gnisten hos de frivillige.
– Det beste som kan skje en by er ildsjeler, sier han.

Søknader lyver ikke
– Vi kan ha et levende kulturliv med lite eller ingen penger, men det er fantastisk viktig å ta vare på den frivilligheten som fins her. Da må ikke politikerne tro de lyver når de skriver søknader. Skriver de minimum 250.000, så mener de minimum 250.000, sier Myhre, og hinter til en fersk kulturdebatt.
Han mener kulturadministrasjonen må hjelpe og støtte de som står for frivilligheten.

Viktig samspill
Dersom tilretteleggerne ikke forstår hvordan kulturen og dynamikken mellom de profesjonelle, de frivillige og amatørene fungerer, kan det gjøres utrolig mye skade.
– Du er helt avhengig av et godt samspill her. Noen ganger er det en total misforståelse for hvordan ting henger sammen, hevder musikeren.

Kartlegg arenaene
Myhre ser ikke noe behov for et nytt kulturhus, men vil ha en vitalisering av de arenaene som finnes. Han foreslår at de ansvarlige i kommunen kartlegger «Kulturhus Sandefjord», og rett og slett ser hva som kan gjøre de etablerte arenaene bedre.
– De forskjellige arenaene må samordnes og oppgraderes. Hva mangler egentlig i byen? Til nå har kulturen betalt mye for å være i hagen til Jahre, sier Myhre, som mener Verdensteateret er et glitrende bygg.
– Vi har noe så spesielt som en kjent arena de fleste misunner Sandefjord!
Men komponisten og artisten peker på flere flotte arenaer her. Sandefjord kirke som kulturhus før og etter at Svein Rustad kom til byen, er eksempler på hvor lite som skal til for å få mer ut av det eksisterende. En bedre tilrettelegging ville gjort Flautangen som et fantastisk konsertsted.

Etterlyser klubbene
Noe som ligger musikerens hjerte nær, og som han føler mangler i Sandefjord er klubbmiljøet.
– Ved å få flere interesseklubber finnes det også flere midler å hente. I Tønsberg blomstrer klubbmiljøet, noe som gir flere private arrangører, sier Myhre.
Han mener kulturadministrasjonen bør være en tilrettelegger og fødselshjelper for å få opp klubbmiljøet. Kulturlivet blir mer mangfoldig, samtidig som det gir billigere Tono-avgift og enklere å skaffe penger, og flere steder å søke midler.
– Det er lite synlige private arrangører her. Potensialet for et større klubbmiljø er stort, mener musikeren.

 
Utviklet av Atilla Moen-Duran