Printed from Lars Martin Myhres homepage - 22-06-2024 03:06:54
 Historiske bilder  12-strengern12-strengern bygges - trinn for trinn

Strand Guitars, Jørpeland
http://www.strandguitars.com
-Sitka lokk med innteikna spantesystem
Sitka lokk med innteikna spantesystem
 
-Rosetten felt inn
Rosetten felt inn
 
-Tilpassing av spanter på bunn
Tilpassing av spanter på bunn
 
-I indisk palisander
I indisk palisander
 
-Her vart spantene limte på lokket
Her vart spantene limte på lokket
 
-Liming av spanter på bunn
Liming av spanter på bunn
 
-Spantene på bunnen formes
Spantene på bunnen formes
 
-Spantene på lokket utformes
Spantene på lokket utformes
 
-Brasiliansk gripebrett klart til utforming
Brasiliansk gripebrett klart til utforming
 
-Lister til gripebrettet
Lister til gripebrettet
 
-Hjørnene vart tilpasset
Hjørnene vart tilpasset
 
-Listene limes på
Listene limes på
 
-Limer kantlister på hovudfiner
Limer kantlister på hovudfiner
 
-

 
-Her er posisjonsmerka klare til å limast inn
Her er posisjonsmerka klare til å limast inn
 
-Posisjonsmerka er limte på plass
Posisjonsmerka er limte på plass
 
-Ferdig gripebrett
Ferdig gripebrett
 
-Sargene tek form
Sargene tek form
 
-Sarger i palisander
Sarger i palisander
 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
Utviklet av Atilla Moen-Duran